Daisy 06-55161097 info@aplusbeton.nl

Privacyverklaring A Plus Beton BV

Maurice van Zoggel is eigenaar van A Plus Beton BV. Dit is de privacyverklaring van A Plus Beton BV uitgevoerd door Daisy van Zoggel

A Plus Beton BV respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. A Plus Beton BV heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met A Plus Beton BV.

Delen met derden

We zullen uw gegevens nimmer aan derden verkopen en we verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. U kunt hierbij denken aan een collega-producent.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier  worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat we gebruik maken van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@aplusbeton.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van A Plus Beton BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan A Plus Beton BV verstrekt. Bij A Plus Beton BV kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.

We verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht tot het produceren van betonnen elementen. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de voortgang van uw opdracht en over de dienstverlening van A Plus Beton BV . We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. A Plus Beton BV maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. A Plus Beton BV maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Google Analytics

A Plus Beton BV  heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want A Plus Beton BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. A Plus Beton BV heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. A Plus Beton BV heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@aplusbeton.nl.  We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer

A Plus Beton BV is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://www.aplusbeton.nl is de website van A Plus Beton BV . Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:11068030. E-mailadres: info@aplusbeton.nl